نمایش 9 24 36

درایو 18.5کیلووات سه فاز اشنایدرATV71HD18N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV71HD18N4 وزن:15.00kg ابعاد:400mm x 230mm x 213mm نوع: سه فاز توان موتور: 18.5KW کاربرد سنگین هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 75کیلووات سه فاز اشنایدرATV71HD75N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV71HD75N4 وزن:44.00kg ابعاد:630mm x 320mm x 290mm نوع: سه فاز توان موتور: 75KW کاربرد سنگین هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 55کیلووات سه فاز اشنایدرATV71HD55N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV71HD55N4 وزن:44.00kg ابعاد:630mm x 320mm x 290mm نوع: سه فاز توان موتور: 55KW کاربرد سنگین هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 45کیلووات سه فاز اشنایدرATV71HD45N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV71HD45N4 وزن:44.00kg ابعاد:630mm x 320mm x 290mm نوع: سه فاز توان موتور: 45KW کاربرد سنگین هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 37کیلووات سه فاز اشنایدرATV71HD37N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV71HD37N4 وزن:37.00kg ابعاد:550mm x 240mm x 266mm نوع: سه فاز توان موتور: 37KW کاربرد سنگین هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 30کیلووات سه فاز اشنایدرATV71HD30N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV71HD30N4 وزن:37.00kg ابعاد:550mm x 240mm x 266mm نوع: سه فاز توان موتور: 30KW کاربرد سنگین هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 22کیلووات سه فاز اشنایدرATV71HD22N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV71HD22N4 وزن:21.00kg ابعاد:420mm x 230mm x 236mm نوع: سه فاز توان موتور: 22KW کاربرد سنگین هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

ATV71HU15N4Z

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV71HU15N4Z وزن:3.00kg ابعاد:230mm x 130mm x 175mm نوع: سه فاز توان موتور: 1.5KW کاربرد سنگین هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد