نمایش 9 24 36

درایو 630کیلووات سه فاز اشنایدرATV61HC63N4D

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV61HC63N4D وزن:300.00kg ابعاد:115cm x 112cm x 37.7cm نوع: سه فاز توان موتور: 630KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 500کیلووات سه فاز اشنایدرATV61HC50N4D

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV61HC50N4D وزن:225.00kg ابعاد:115cm x 89cm x 37.7cm نوع: سه فاز توان موتور: 500KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 400کیلووات سه فاز اشنایدرATV61HC40N4D

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV61HC40N4D وزن:215.00kg ابعاد:115mm x 89mm x 37.7mm نوع: سه فاز توان موتور: 400KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 315کیلووات سه فاز اشنایدرATV61HC31N4D

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV61HC31N4D وزن:140.00kg ابعاد:950mm x 595mm x 377mm نوع: سه فاز توان موتور: 315KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 250کیلووات سه فاز اشنایدرATV61HC25N4D

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV61HC25N4D وزن:140.00kg ابعاد:950mm x 595mm x 377mm نوع: سه فاز توان موتور: 250KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 220کیلووات سه فاز اشنایدرATV61HC22N4D

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV61HC22N4D وزن:110.00kg ابعاد:950mm x 440mm x 377mm نوع: سه فاز توان موتور: 220KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 160کیلووات سه فاز اشنایدرATV61HC16N4D

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV61HC16N4D وزن:80.00kg ابعاد:950mm x 340mm x 377mm نوع: سه فاز توان موتور: 160KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 132 کیلووات سه فاز اشنایدرATV61HC13N4D

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV61HC13N4D وزن:74.00kg ابعاد:782mm x 360mm x 377mm نوع: سه فاز توان موتور: 132KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد