نمایش 9 24 36

درایو 15کیلووات سه فاز اشنایدرATV312HD15N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV312HD15N4 وزن:11.00kg ابعاد:329.5mm x 245mm x 192mm نوع: سه فاز توان موتور: 15KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 11کیلووات سه فاز اشنایدرATV312HD11N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV312HD11N4 وزن:11.00kg ابعاد:329.5mm x 245mm x 192mm نوع: سه فاز توان موتور: 11KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 7.5کیلووات سه فاز اشنایدرATV312HU75N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV312HU75N4 وزن:6.50kg ابعاد:232mm x 180mm x 172mm نوع: سه فاز توان موتور: 7.5KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 5.5کیلووات سه فاز اشنایدرATV312HU55N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV312HU55N4 وزن:6.50kg ابعاد:232mm x 180mm x 172mm نوع: سه فاز توان موتور: 5.5KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 4کیلووات سه فاز اشنایدرATV312HU40N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV312HU40N4 وزن:3.10kg ابعاد:184mm x 142mm x 152mm نوع: سه فاز توان موتور: 4KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 3کیلووات سه فاز اشنایدرATV312HU30N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV312HU30N4 وزن:3.10kg ابعاد:184mm x 142mm x 152mm نوع: سه فاز توان موتور: 3KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 2.2کیلووات سه فاز اشنایدرATV312HU22N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV312HU22N4 وزن:3.10kg ابعاد:184mm x 142mm x 152mm نوع: سه فاز توان موتور: 2.2KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 1.5کیلووات سه فاز اشنایدرATV312HU15N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV312HU15N4 وزن:1.80kg ابعاد:143mm x 107mm x 152mm نوع: سه فاز توان موتور: 1.5KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد