نمایش 9 24 36

درایو 15کیلووات سه فاز اشنایدرATV32HD15N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV32HD15N4 وزن:8.80kg ابعاد:404mm x 180mm x 232mm نوع: سه فاز توان موتور: 15KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 11کیلووات سه فاز اشنایدرATV32HD11N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV32HD11N4 وزن:8.70kg ابعاد:404mm x 180mm x 232mm نوع: سه فاز توان موتور: 11KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 7.5کیلووات سه فاز اشنایدرATV32HU75N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV32HU75N4 وزن:7.50kg ابعاد:308mm x 150mm x 232mm نوع: سه فاز توان موتور: 7.5KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 5.5کیلووات سه فاز اشنایدرATV32HU55N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV32HU55N4 وزن:7.50kg ابعاد:308mm x 150mm x 232mm نوع: سه فاز توان موتور: 5.5KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

درایو 4کیلووات سه فاز اشنایدرATV32HU40N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV32HU40N4 وزن:3.00kg ابعاد:325mm x 60mm x 245mm نوع: سه فاز توان موتور: 4KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

ATV32HU30N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV32HU30N4 وزن:3.00kg ابعاد:325mm x 60mm x 245mm نوع: سه فاز توان موتور: 3KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد

ATV32H075N4

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV32H075N4 وزن:2.50kg ابعاد:325mm x 45mm x 245mm نوع: سه فاز توان موتور: 0.75KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد پنل

ATV32HU22M2

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:ATV32HU22M2 وزن:2.90kg ابعاد:325mm x 60mm x 245mm نوع: تک فاز توان موتور: 2.2KW کاربرد سبک هیت سینک: دارد فیلتر EMC: دارد