نمایش 1–8 از 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید کامپکت اتوماتیک سه پل 1000آمپر 50KAاشنایدر موتوردار NS10N3P2F22A

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS08N3P2F22A کدفنی اشنایدر:33473 موتوردار واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 50kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری:

کلید کامپکت اتوماتیک سه پل 800آمپر موتوردار اشنایدر NS08N3P2F22A(33466)

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS08N3P2F22A کدفنی اشنایدر:33466 موتور دار واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 50kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ

کلیدهوایی سه پل 1600آمپر قدرت قطع 50KAاشنایدر NT16H23P2EF (47151)

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NT16H23P2EF کدفنی اشنایدر:47151 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 50kA ابعاد:301mm x 276mm x 196mm ولتاژ کاری: 1600

کلیدهوایی سه پل 1600آمپر قدرت قطع 42KA اشنایدر NT16H13P2EF (47150)

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NT16H13P2EF کدفنی اشنایدر:47150 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 42kA ابعاد:301mm x 276mm x 196mm ولتاژ کاری: 1600

کلیدهوایی سه پل 1250آمپر قدرت قطع 42KA اشنایدر NT12H13P2EF (47140)

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NT12H13P2EF کدفنی اشنایدر:47140 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 42kA ابعاد:301mm x 276mm x 196mm ولتاژ کاری: 1250

کلیدهوایی سه پل 1000آمپر قدرت قطع 50KA اشنایدر NT10H23P2EF (47131)

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NT10H23P2EF کدفنی اشنایدر:47131 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 50kA ابعاد:301mm x 276mm x 196mm ولتاژ کاری: 1000

کلیدهوایی سه پل 1000آمپر قدرت قطع 42KA اشنایدر NT10H13P2EF (47130)

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NT10H13P2EF کدفنی اشنایدر:47130 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 42kA ابعاد:301mm x 276mm x 196mm ولتاژ کاری: 1000

کلیدهوایی سه پل 800 آمپر فیکس قدرت قطع 50KA اشنایدر NT08H23P2EF

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NT08H23P2EF کدفنی اشنایدر:47211 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 50kA ابعاد:301mm x 276mm x 196mm ولتاژ کاری: 800