نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

33483اشنایدر/NS16H3P2Fاشنایدر/کلید کامپکت سه پل 1600آمپر70KAاشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS16H3P2F کدفنی اشنایدر:33483 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 70kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری: 1600

33482اشنایدر/NS16N3P2F اشنایدر/کلید کامپکت سه پل 1600آمپر50KAاشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS16N3P2F کدفنی اشنایدر:33482 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 50kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری: 1600

33479 اشنایدر/NS12H3P2F اشنایدر/کلید کامپکت سه پل 1250آمپر70KAاشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS12N3P2F کدفنی اشنایدر:33479 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 70kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری: 1250

33478 اشنایدر/NS12N3P2F اشنایدر/کلید کامپکت سه پل1250آمپر50KAاشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS12N3P2F کدفنی اشنایدر:33478 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 50kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری: 1250

33473 اشنایدر/NS10H3P2F اشنایدر/کلید کامپکت سه پل 1000آمپر 70KAاشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS10H3P2F کدفنی اشنایدر:33473 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 70kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری: 1000

33466 اشنایدر/NS08N3P2F اشنایدر/کلید کامپکت سه پل 800آمپر 50KA اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS08N3P2F کدفنی اشنایدر:33466 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 50kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری: 800