نمایش 1–8 از 89 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید کامپکت اتوماتیک C40F32D400 اشنایدر/کلید اتوماتیک 400 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک 400 آمپر اشنایدر تیپ جدید برند سازنده: اشنایدر الکتریک سری ساخت: NSX400F کدفنی:C40F32D400 جریان نامی: 400 آمپر تعداد

کلید کامپکت اتوماتیک C63F32D630 اشنایدر/کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر تیپ جدید برند سازنده: اشنایدر الکتریک سری ساخت: NSX630F کدفنی:C63F32D630 جریان نامی: 630 آمپر تعداد

کلید کامپکت C10B3TM063 اشنایدر/کلید اتوماتیک 63 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک 63 آمپر اشنایدر تیپ جدید برند سازنده: اشنایدر الکتریک سری ساخت: NSX100B کدفنی:C10B3TM063 جریان نامی: 63 آمپر تعداد

کلید کامپکت C10B3TM080 اشنایدر/کلید اتوماتیک 80 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک 80 آمپر اشنایدر تیپ جدید برند سازنده: اشنایدر الکتریک سری ساخت: NSX100B کدفنی:C10B3TM080 جریان نامی: 80 آمپر تعداد

کلید کامپکت C10B3TM100 اشنایدر/کلید اتوماتیک100 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک 100 آمپر اشنایدر تیپ جدید برند سازنده: اشنایدر الکتریک سری ساخت: NSX100B کدفنی:C10B3TM100 جریان نامی: 100 آمپر تعداد

33483اشنایدر/NS16H3P2Fاشنایدر/کلید کامپکت سه پل 1600آمپر70KAاشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS16H3P2F کدفنی اشنایدر:33483 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 70kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری: 1600

33482اشنایدر/NS16N3P2F اشنایدر/کلید کامپکت سه پل 1600آمپر50KAاشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS16N3P2F کدفنی اشنایدر:33482 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 50kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری: 1600

33479 اشنایدر/NS12H3P2F اشنایدر/کلید کامپکت سه پل 1250آمپر70KAاشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:NS12N3P2F کدفنی اشنایدر:33479 واحد تریپ: Micrologic 2.0E قدرت قطع: 70kA ابعاد:210mm x 327mm x 147mm ولتاژ کاری: 1250