نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

کنتاکتور سریLC1F800M7 F اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LC1F800M7 وزن:18.75kg ابعاد:309mm x 255mm x 304mm رنج جریان: 800A ولتاژ تغذیه بوبین: 220VDC کد فنی بوبین: LX4F8MW توان: 450kW در

کنتاکتور سریLC1F630M7 F اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LC1F630M7 وزن:18.60kg ابعاد:309mm x 255mm x 304mm رنج جریان: 630A ولتاژ تغذیه بوبین: 220VAC کد فنی بوبین: LX1F220 کد

کنتاکتور سریLC1F400M7 F اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LC1F400M7 وزن:9.10kg ابعاد:219mm x 206mm x 213mm رنج جریان: 400A ولتاژ تغذیه بوبین: 220VAC کد فنی بوبین: LX1FJ220 کد فنی

کنتاکتور سریLC1F330M7 F اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LC1F330M7 وزن:8.60kg ابعاد:219mm x 206mm x 213mm رنج جریان: 330A ولتاژ تغذیه بوبین: 220VAC کد فنی بوبین: LX1FH2202 کد فنی

کنتاکتور سریLC1F265M7 F اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LC1F265M7 وزن:7.44kg ابعاد:213mm x 201.5mm x 203mm رنج جریان: 265A ولتاژ تغذیه بوبین: 220VAC کد فنی بوبین: LX1FH2202 کد فنی

کنتاکتور سریLC1F225M7 F اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LC1F225M7 وزن:4.75kg ابعاد:197mm x 168.5mm x 181mm رنج جریان: 225A ولتاژ تغذیه بوبین: 220VAC توان: 110kW در 380/400V کد فنی

کنتاکتور سریLC1F185M7 F اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LC1F185M7 وزن:4.65kg ابعاد:181mm x 168.5mm x 174mm رنج جریان: 185A ولتاژ تغذیه بوبین: 220VAC توان: 90kW در 380/400V کد فنی

کنتاکتور سریLC1F150M7 F اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LC1F150M7 وزن:3.43kg ابعاد:171.5mm x 163.5mm x 170mm رنج جریان: 150A ولتاژ تغذیه بوبین: 220VAC توان: 75kW در 380/400V کد فنی