نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلیداتوماتیک200آمپر اشنایدر چهارپلLV431121

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LV431121 وزن:2.80kg ابعاد:86mm x 140mm x 161mm رنج جریان: 200A قدرت قطع: 25kA نوع کلید: قابل تنظیم سری ساخت: NSX250B تعداد

کلیداتوماتیک250آمپر اشنایدر چهارپلLV431120

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LV431120 وزن:2.80kg ابعاد:86mm x 140mm x 161mm رنج جریان: 250A قدرت قطع: 25kA نوع کلید: قابل تنظیم سری ساخت: NSX250B تعداد

کلیداتوماتیک400آمپر اشنایدر چهارپلLV432677

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LV432677 وزن:7.90kg ابعاد:185mm x 255mm x 110mm رنج جریان: 400A قدرت قطع: 36kA نوع کلید: قابل تنظیم سری ساخت: NSX400F تعداد

کلیداتوماتیک630آمپر اشنایدر چهارپلLV432877

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LV432877 وزن:8.13kg ابعاد:185mm x 255mm x 110mm رنج جریان: 630A قدرت قطع: 36kA نوع کلید: قابل تنظیم سری ساخت: NSX630F تعداد

کلیداتوماتیک160آمپر اشنایدر چهارپلLV430320

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LV430320 وزن:2.60kg ابعاد:86mm x 140mm x 161mm رنج جریان: 160A قدرت قطع: 25kA نوع کلید: قابل تنظیم سری ساخت: NSX160B تعداد

کلیداتوماتیک125آمپر اشنایدر چهارپلLV430321

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LV430321 وزن:2.60kg ابعاد:86mm x 140mm x 161mm رنج جریان: 125A قدرت قطع: 25kA نوع کلید: قابل تنظیم سری ساخت: NSX160B تعداد

کلیداتوماتیک100آمپراشنایدر چهار پلLV429560

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LV429560 وزن:2.40kg ابعاد:86mm x 140mm x 161mm رنج جریان: 100A قدرت قطع: 25kA نوع کلید: قابل تنظیم سری ساخت: NSX100B تعداد

کلیداتوماتیک80آمپر اشنایدر چهار پلLV429561

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LV429561 وزن:2.40kg ابعاد:86mm x 140mm x 161mm رنج جریان: 80A قدرت قطع: 25kA نوع کلید: قابل تنظیم سری ساخت: NSX100B تعداد