نمایش 1–8 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

کليد اتوماتيک فیکس 3پل 250آمپر اشنایدرEZC250H3250

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:EZC250H3250 ابعاد:165mm x 105mm x 60mm رنج جریان: 250A قدرت قطع: 36kA در 380VAC نوع کلید: غیر قابل تنظیم سری

کليداتوماتيک فیکس 3پل 225آمپر اشنایدرEZC250H3225

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:EZC250H3225 ابعاد:165mm x 105mm x 60mm رنج جریان: 225A قدرت قطع: 36kA در 380VAC نوع کلید: غیر قابل تنظیم سری

کليداتوماتيک فیکس 3پل 200آمپر اشنایدرEZC250H3200

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:EZC250H3200 ابعاد:165mm x 105mm x 60mm رنج جریان: 200A قدرت قطع: 36kA در 380VAC نوع کلید: غیر قابل تنظیم سری

کليد اتوماتيک فیکس 3پل 175آمپر اشنایدر EZC250H3175

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:EZC250H3175 ابعاد:165mm x 105mm x 60mm رنج جریان: 175A قدرت قطع: 36kA در 380VAC نوع کلید: غیر قابل تنظیم سری

کليد اتوماتيک فیکس 3 پل 160 آمپر اشنایدر EZC250H3160

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:EZC250H3160 ابعاد:165mm x 105mm x 60mm رنج جریان: 160A قدرت قطع: 36kA در 380VAC نوع کلید: غیر قابل تنظیم سری

کليد اتوماتيک فیکس 3 پل 125 آمپر اشنایدر EZC250H3125

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:EZC250H3125 ابعاد:165mm x 105mm x 60mm رنج جریان: 125A قدرت قطع: 36kA در 380VAC نوع کلید: غیر قابل تنظیم سری

کليد اتوماتيک فیکس 3 پل 100 آمپر اشنایدر EZC100H3100

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:EZC100H3100 ابعاد:130mm x 75mm x 60mm رنج جریان: 100A قدرت قطع: 30kA در 380VAC نوع کلید: غیر قابل تنظیم سری

کليد اتوماتيک فیکس 3 پل 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:EZC100H3080 ابعاد:130mm x 75mm x 60mm رنج جریان: 80A قدرت قطع: 30kA در 380VAC نوع کلید: غیر قابل تنظیم سری