نمایش 1–8 از 26 نتیجه

نمایش 9 24 36

GV7RS220

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV7RS220 وزن:2.35kg ابعاد:161mm x 105mm x 126mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 220-132 آمپر قدرت قطع: 70kA تعداد

GV7RS150

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV7RS150 وزن:2.04kg ابعاد:161mm x 105mm x 111mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 150-90 آمپر قدرت قطع: 70kA تعداد

GV7RS100

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV7RS100 وزن:2.04kg ابعاد:161mm x 105mm x 111mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 100-60 آمپر قدرت قطع: 70kA تعداد

GV7RS80

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV7RS80 وزن:2.04kg ابعاد:161mm x 105mm x 111mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 80-48 آمپر قدرت قطع: 70kA تعداد

GV7RE220

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV7RE220 وزن:2.35kg ابعاد:161mm x 105mm x 126mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 220-132 آمپر قدرت قطع: 36kA تعداد

GV7RE150

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV7RE150 تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 150-90 آمپر قدرت قطع: 36kA تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC سری ساخت: GV7R کاربرد

GV7RE100

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV7RE100 وزن:2.04kg ابعاد:161mm x 105mm x 111mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 100-60 آمپر قدرت قطع: 36kA تعداد

کلیدحرارتی GV3P65 اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV3P65 وزن:0.96kg ابعاد:132mm x 55mm x 136mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 65-48 آمپر جریان تریپ مغناطیسی: 910