نمایش 1–8 از 28 نتیجه

نمایش 9 24 36

بی متال 80 تا 104آمپرLRD3365

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LRD3365 وزن:0.51kg ابعاد:121mm x 75mm x 123mm رنج جریان: 104…80 آمپر تجهیزات سازگار: LC1D80-LC1D95 آستانه تریپ: 1.14xIr نوع شبکه: AC/DC کنتاکت

بی متال 63 تا 80آمپرLRD3363

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LRD3363 وزن:0.51kg ابعاد:121mm x 75mm x 123mm رنج جریان: 80…63 آمپر تجهیزات سازگار: LC1D80-LC1D95 آستانه تریپ: 1.14xIr نوع شبکه: AC/DC کنتاکت

بی متال 55 تا 70آمپرLRD3361

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LRD3361 وزن:0.51kg ابعاد:121mm x 75mm x 123mm رنج جریان: 70…55 آمپر تجهیزات سازگار: LC1D80-LC1D95 آستانه تریپ: 1.14xIr نوع شبکه: AC/DC کنتاکت

بی متال 48 تا 65آمپرLRD365

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LRD365 وزن:0.38kg ابعاد:70mm x 55mm x 123mm رنج جریان: 65…48 آمپر تجهیزات سازگار: LC1D50-LC1D65 آستانه تریپ: 1.14xIr نوع شبکه: AC/DC کنتاکت

بی متال 37 تا 50آمپرLRD350

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LRD350 وزن:0.38kg ابعاد:70mm x 55mm x 123mm رنج جریان: 50…37 آمپر تجهیزات سازگار: LC1D40-LC1D50-LC1D65 آستانه تریپ: 1.14xIr نوع شبکه: AC/DC کنتاکت

بی متال 30 تا 40آمپرLRD340

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LRD340 وزن:0.38kg ابعاد:123mm x 55mm x 70mm رنج جریان: 40…30 آمپر تجهیزات سازگار: LC1D40-LC1D50-LC1D65 آستانه تریپ: 1.14xIr نوع شبکه: AC/DC کنتاکت

بی متال 23 تا 32آمپرLRD332

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LRD332 وزن:0.38kg ابعاد:123mm x 55mm x 123mm رنج جریان: 32…23 آمپر تجهیزات سازگار: LC1D40-LC1D50-LC1D65 آستانه تریپ: 1.14xIr نوع شبکه: AC/DC کنتاکت

بی متال 17 تا 25آمپرLRD325

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LRD325 وزن:0.38kg ابعاد:70mm x 55mm x 123mm رنج جریان: 25…17 آمپر تجهیزات سازگار: LC1D40-LC1D50-LC1D65 آستانه تریپ: 1.14xIr نوع شبکه: AC/DC کنتاکت