نمایش 1–8 از 38 نتیجه

نمایش 9 24 36

رابط بی متال الکتریکLA7D3064

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LA7D3064 وزن:0.37kg ابعاد:121mm x 75mm x 100mm نوع محصول: بلوک ترمینال تجهیزات سازگار: ..LR2D35.. ,LR3D35.. ,LR3D33.. ,LRD33 سری ساخت: LA7D

رابط بي متال الکتریکLAD7B106

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LAD7B106 وزن:0.10kg ابعاد:80mm x 45mm x 85mm نوع محصول: بلوک ترمینال تجهیزات سازگار: LRD01…35,LR3D01…D35 سری ساخت: LAD کاربرد محصول: رابط نصب

بی متال 380 تا 630آمپرLR9F7381

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LR9F7381 وزن:4.16kg ابعاد:127.6mm x 193mm x 228.8mm نوع رله: الکترونیکی رنج جریان: 630…380 آمپر تجهیزات سازگار: LC1F800,LC1F400…LC1F630 آستانه تریپ: 1.12xIr نوع

بی متال 300 تا 500آمپرLR9F7379

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LR9F7379 وزن:2.32kg ابعاد:127.6mm x 150mm x 136.8mm نوع رله: الکترونیکی رنج جریان: 500…300 آمپر تجهیزات سازگار: LC1F225…LC1F500 آستانه تریپ: 1.12xIr نوع

بی متال 200 تا 330آمپرLR9F7375

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LR9F7375 وزن:2.32kg ابعاد:127.6mm x 150mm x 136.8mm نوع رله: الکترونیکی رنج جریان: 330…200 آمپر تجهیزات سازگار: LC1F225…LC1F500 آستانه تریپ: 1.12xIr نوع

بی متال 132 تا 220آمپرLR9F5371

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LR9F5371 وزن:0.95kg ابعاد:123.5mm x 115mm x 101mm نوع رله: الکترونیکی رنج جریان: 220…132 آمپر تجهیزات سازگار: LC1F185…LC1F265 آستانه تریپ: 1.12xIr نوع شبکه: AC

بی متال 90 تا 150آمپرLR9F5369

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LR9F5369 وزن:0.89kg ابعاد:123.5mm x 115mm x 96mm نوع رله: الکترونیکی رنج جریان: 150…90 آمپر تجهیزات سازگار: LC1F115…LC1F185 آستانه تریپ: 1.12xIr نوع

بی متال 60 تا 100آمپرLR9F5367

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:LR9F5367 وزن:0.90kg ابعاد:123.5mm x 115mm x 96mm نوع رله: الکترونیکی رنج جریان: 100…60 آمپر تجهیزات سازگار: LC1F115…LC1F185 آستانه تریپ: 1.12xIr نوع شبکه: AC