نمایش 1–8 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

کنتاکتور GV3ME80 اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV3ME80 وزن:0.70kg ابعاد:120mm x 61.2mm x 113mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 80-56 آمپر جریان تریپ مغناطیسی: 1040

کلیدحرارتی GV2ME32 اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV2ME32 وزن:0.26kg ابعاد:89mm x 45mm x 78.5mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 32-24 آمپر جریان تریپ مغناطیسی: 416

کلیدحرارتی GV2ME22 اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV2ME22 وزن:0.26kg ابعاد:89mm x 45mm x 78.5mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 25-20 آمپر جریان تریپ مغناطیسی: 327

کلیدحرارتی GV2ME21 اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV2ME21 وزن:0.26kg ابعاد:89mm x 45mm x 78.5mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 23-17 آمپر جریان تریپ مغناطیسی: 327

کلیدحرارتی GV2ME20 اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV2ME20 ابعاد:89mm x 45mm x 78.5mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 18-13 آمپر جریان تریپ مغناطیسی: 223 آمپر

کلیدحرارتی GV2ME16 اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV2ME16 وزن:0.26kg ابعاد:89mm x 45mm x 78.5mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 14-9 آمپر جریان تریپ مغناطیسی: 170

کلیدحرارتی GV2ME14 اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV2ME14 وزن:0.26kg ابعاد:89mm x 45mm x 78.5mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 10-6 آمپر جریان تریپ مغناطیسی: 138

کلیدحرارتی GV2ME10 اشنایدر

برند:اشنایدر الکتریک کد فنی:GV2ME10 وزن:0.26kg ابعاد:89mm x 45mm x 78.5mm تکنولوژی تریپ: TM-D رنج جریان تریپ حرارتی: 6.3-4 آمپر جریان تریپ مغناطیسی: 78